Vår integritetspolicy

EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation), allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679, började gälla 25 maj 2018. Den innebär skärpta krav på personuppgiftsbehandling vilket också avspeglas i vår integritetspolicy. Vi på Stockholm Estetik & Hälsa AB tar våra kunders, anställdas och andra intressenters personliga integritet på största allvar. Därför vill vi säkerställa att alla personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. För oss är det viktigt du kan känna dig trygg när du lämnar information till oss, när du använder någon av våra tjänster eller kontaktar oss.

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. I den här integritetspolicyn kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter, hur du kontaktar oss eller tillsynsmyndigheten, samt vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Stockholm Estetik & Hälsa AB (559268-2743) är personuppgiftsansvarig och vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Du kan alltid kontakta Stockholm Estetik & Hälsa AB på antingen telefon 0722 164949 eller mail support@estetikochhalsa.se.

Säkerheten för dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter som vi behandlar så vidtar vi en rad olika tekniska skyddsåtgärder. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar aktivt med att utbilda om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Stockholm Estetik & Hälsa AB behandlar dina personuppgifter i samband med

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver för nedan angivna ändamål, och så länge du är kund hos oss eller så länge de måste sparas pga. lagkrav. Bokföringen måste sparas i 7 år efter avslutat räkenskapsår vilket kan inkludera information om avtal med dig som kund eller leverantör.

 • Du fyller i en hälsodeklaration som samlar in personuppgifter med stöd av samtycke
 • Du registrerar dig som kund
 • Du bokar en behandling
 • Du handlar produkter av oss
 • Du levererar produkter till oss som leverantör
 • Personuppgifter vi samlar in via vår webbplats – cookies, kontaktformulär, bokningar
 • Du registrerar dig för vårt nyhetsbrev med stöd av samtycke

Hur vi använder insamlad information (ändamål):

 • När du skickat epost till någon av våra anställda eller våra officiella adresser används uppgifterna för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi har mejlat dig.
 • När du ringer till oss används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
 • Vi behöver behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster och behandlingar för dig som kund, samt för att leva upp till kravet på journalföring.
 • För att kunna skicka information till dig så som bekräftelse/påminnelser om behandling, konsultation, information, och andra erbjudanden.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och kommer inte att föra dina personuppgifter till annat land (EU/ESS). I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Om cookies

När du besöker vår webbplats och vår webbshop samlas uppgifter in via t.ex. cookies. Detta görs dock bara efter ett separat godkännande från dig. Då lagras informationen om vilka sidor som besöks och din användning. Uppgifterna kan t.ex. vara IP-adress, operativsystem, webbläsare, och enhetsinformation. Om du inte godkänner cookies kan det medföra att vi inte kan erbjuda dig tjänster som ingår i vårt erbjudande.

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rättslig grund

När du lämnar uppgifterna till oss ger du din tillåtelse till Stockholm Estetik & Hälsa att registrera och lagra uppgifterna för de angivna ändamålen. Den rättsliga grunden vi stödjer oss på för att behandla och lagra uppgifterna är:

 • Uppfyllande och fullgörande av avtal, t.ex. bokning eller köp av våra tjänster.
 • Rättslig förpliktelse, t.ex. sköta vår bokföring.
 • Samtycke – när du godkänt att vi får behandla dina uppgifter, t.ex. i samband med en hälsodeklaration

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

Rätt till rättelse

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade.

Tillsynsmyndighet

Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och de kan nås på kontaktuppgifterna nedan:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på support@estetikochhalsa.se

Ändring av personuppgiftspolicy

Stockholm Estetik & Hälsa förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov. Senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på www.estetikochhalsa.se/integritetspolicy.

Kontakta oss

076-314 2815

Telefontid 09:00 – 17:00

Adress: Åsastigen 22, 13235 Saltsjö-Boo (Nacka)

Email: stockholm@estetikochhalsa.se

error: OBS: Innehåll går inte att kopiera !!